Дидактичні аспекти складання ситуаційних завдань для дистанційної самостійної підготовки англомовних студентів

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Висвітлено особливості складання ситуаційних завдань для дистанційної самостійної підготовки англомовних студентів; The article is devoted to the peculiarities of the preparation of situational tasks for distance self-training of English speaking students.

Опис

Ключові слова

англомовні студенти, самостійна підготовка, ситуаційні завдання, English-speaking students, independent preparation, situational tasks

Бібліографічний опис

Коробейніков Л. С. Дидактичні аспекти складання ситуаційних завдань для дистанційної самостійної підготовки англомовних студентів / Л. С. Коробейніков, Д. М. Король, Ю. Л. Коробейнікова // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 116–118.