Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих

Ескіз недоступний

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія. - Івано-Франківська державна медична академія, Івано-Франківськ, 2004. Дисертація присвячена питанням удосконалення діагностики та профілактики гастропатій, обумовлених прийомом нестероїдних протизапальних засобів хворим на ревматизм, ревма-тоїдний артрит та остеоартроз. Доведено, що детальне обстеження хворих з проведенням гастродуоденоскопії і морфологіч-ного дослідження біоптатів підвищує виявляємість НПЗЗ-гастропатій у 4,84 рази у хворих на ревматизм, у 3,09 рази у хворих на ревматоїдний артрит і у 3,91 рази у хворих на остеоартроз. Обґрунтована ефективність застосування амізону хворим на ревматизм та локальної навколо-суглобової терапії у вигляді примочок (до складу яких входять диметилсульфоксид, диклофенак натрію, гепарин натрію і дротаверина гідрохлорид) з одночасним зменшенням перорального прийому нестероїдних протизапальних засобів хворим на ревматоїдний артрит і остеоартроз, як заходів, що без зниження ефективності лікування, зменшують несприятливий вплив НПЗЗ на слизову оболонку гастродуоденальної зони.
The dissertation to obtain the candidate degree of medicine in speciality 14.01.36- gastroenterology. – Ivano-Frankivsk state medical academy, Ivano-Frankivsk, 2004. The thesis is devoted to the problems of the improvement of diagnosis and prevention of NSAID – gastropathy in patients sufferings from rheumatism, rheumatoid arthritis and osteoarthrosis. It was established that the examinations of patients conducted by means of gastroduodenoscopy and morphological investigations of bioptats gave the possibility to reveal NSAID - gastropathy in pa-tients with rheumatism 4,84 times as frequently, in patients with rheumatoid arthritis 3,09 times as many and in patients osteoarthrosis 3,91 times as frequently. It was proved the effectiveness of using of amizonum and local periarticular therapy in form of lotion (consisting of dimetylsulfoxide, diclofenaci natrii, heparin natrii and drotaverin hydrochloride) with simultaneous reducing of per oral taking of NSAID. This treatment decreased unfavourable influence of NSAID on the mucous membrane of the gastroduodenal zone.

Опис

Ключові слова

НПЗЗ-гастропатія, остеоартроз, амізон, локальна навколосуглобова терапія, ревматизм, ревматоїдний артрит, gastropathy, rheumatoid arthritis, amizonum, osteoarthrosis, local periarticular therapy, rheumatism

Бібліографічний опис

Ярмола Т. І. Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.36 «Гастроентерологія» / Т. І. Ярмола. – Івано-Франківськ, 2004. – 23 с.