Оцінка показників електронейроміографічного дослідження у хворих із хворобою Паркінсона

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Проведено обстеження 30 хворих з різними формами хвороби Паркінсона, ІІІ- ІІІв стадії за шкалою Хену та Яру. Діагноз встановлювали на основі діагностичних критеріїв товариства хвороби Паркінсону Британського банку мозку - UPDQS. Хворих розподілено на 2 групи. 1-шу групу склали хворі із тремтячою формою. 2 група- пацієнти із акінетико-ригідною формою захворювання. Контрольну групу склали пацієнти із судинним паркінсонізмом. Середній вік хворих склав 53,4±9,2 роки. Тривалість захворювання 4,8±3,5 років. Крім загальноклінічного та клініко-неврологічного обстеження хворим проводили електронейроміографічне дослідження із застосуванням методу поверхневої та стимуляційної електроміографії. Встановлено, що застосування електроміографії допомагає у діагностиці різних форм хвороби Паркінсона, а саме, може використовуватися для розпізнавання захворювання на ранніх стадіях та допомагає відслідковувати ефективність лікування хвороби Паркінсона.Проведено обследование 30 больных с разными формами болезни Паркинсона, Ill стадии по шкале Хена и Яра. Диагноз устанавливали на основании диагностических критериев общества болезни Паркинсона Британского банка мозга - UPDQS. Больных разделили на 2 группы. 1 группа - больные с дрожательной формой, 2 группа - с акинетико-ригидной формой заболевания. Контрольную группу составили пациенты с сосудистым паркинсонизмом. Средний возраст больных составил 53,4±9,2 года. Длительность заболевания 4,8±3,5 лет. Кроме общеклинического и клинико-неврологического обследования больным проводили электронейромиографическое обследование с использованием метода поверхностной и стимуляционной электромиографии. Установлено, что использование электромиографии помогает в диагностике разных форм болезни Паркинсона, а именно, может исспользоваться для распознавания заболевания на ранних стадиях и помогает отслеживать эффективность лечения болезни Паркинсона.The study involved 30 in-patient individuals with different forms of Parkinson’s disease of the III stage by the scale of Heohn and Yahr. Verification of the diagnosis of Parkinson's disease was carried out according to international clinical diagnostic criteria of the Bank of the Brain of Parkinson Society of Great Britain. The severity of disease was determined using the Unified Rating Scale for Assessment of Parkinson's disease (URSAPD). The patients were divided into two groups: the 1st group (n=15) included the patients with tremorous form and the 2nd group (n=15) included patients with akinetic-rigid form of the disease. The control group (n=10) consisted of patients with vascular parkinsonism. The mean age of patients was 53,4 ± 9,2 years. The length of the disease was 4,8 ± 3,5 years. All the patients were subjected to general clinical, clinical, neurological studies and superficial and stimulation electroneuromyography. The use of superficial and stimulation electromyography might be helpful in the diagnosis of various forms of Parkinson's disease, as well as in detecting the disease in its early stage and in evaluating the therapeutic effectiveness of the treatment course chosen.

Опис

Ключові слова

хвороба Паркінсона, судинний паркінсонізм, електронейроміографія, леводопа, праміпексол, болезнь Паркинсона, сосудистый паркинсонизм, электронейромиография, леводопа, прамипексол, early detection, Parkinson's disease, neurological status, electroneuromyography parameters, reflexes

Бібліографічний опис

Таряник К. А. / Оцінка показників електронейроміографічного дослідження у хворих із хворобою Паркінсона / К. А. Таряник // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2014. – № 2 (46). – С. 59–62.