Інноваційні концепції викладання у сфері післядипломної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Основні джерела інформаційних ресурсів для підготовки лікарів - слухачів до занять: ресурси інтернету – 44%; навчальна й навчально-методична література абонементного відділу університетської бібліотеки – 32%; спеціальна медична література (журнали у відділі періодики) – 24%.
The main sources of information resources in the preparation of doctors - students for classes: Internet resources - 44%; educational and educational-methodical literature of the subscription department of the university library - 32%; special medical literature (journals in the periodicals department) - 24%.

Опис

Ключові слова

післядипломна освіта, тьютор, лікар-слухач, дистанційна освіта, онлайн-навчання, postgraduate education, tutor, listening student, distance education, online learning

Бібліографічний опис

Писаренко О. А. Інноваційні концепції викладання у сфері післядипломної освіти / О. А. Писаренко, Н. В. Цветкова // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 230–231.