Театралізація як педагогічна технологія формування лінгвістичної компетенції у немовному закладі вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2023-02

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків, ХНАДУ : Вид-во Іванченка І.С.

Анотація

З використанням театралізації як педагогічної технології навчання продовжується розвиток ідеї комунікативного навчання. На основі комунікативно-значущого мовного матеріалу формулюються комунікативні завдання таким чином, щоб вони пропонували студентам ситуації спілкування у вільній творчій діяльності, впливали на їхній творчий потенціал та мали педагогічну та методологічну обумовленість . Театралізація має низку переваг при формуванні лінгвістичної компетенції студентів немовного вишу. Така технологія навчання іноземної мови, включена до навчального процесу, допомагає вдосконалювати усі складові лінгвістичної компетенції.

Опис

Ключові слова

лінгвістична компетенція, театралізація, соціалізація, самореалізація, інтегрована педагогічна технологія навчання, здібності, студенти, творчість

Бібліографічний опис

Владимирова В. І. Театралізація як педагогічна технологія формування лінгвістичної компетенції у немовному закладі вищої освіти / В. І. Владимирова // Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам : збірка наук. праць за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-метод. семінару, ХНАДУ, м. Харків, 23–24 лютого 2023 р. – Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2023. – С. 11–14.