Ефективність лікування хворих виразковим стоматитом в поєднанні з дуоденальною виразкою

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Результати досліджень 60 хворих виразковим стоматитом в поєднанні з дуоденальною виразкою, розділених на дві групи, установили, що показники суб’єктивних, об’єктивних симптомів, рубцювання виразок в порожнині рота і дуоденальній зоні, індексів стану тканин ротової порожнини більше ніж на половину кращі у тих хворих, які знаходились на лікувальному режимі, дієті і приймали Віпромак з використанням у тяжких випадках Пілобакт, гепон, лазерне опромінення крові внутрішньовенним надшкірним методом, ділянки щелепи та дуоденальної зони порівняно з тими, які лікувалися стандартними методами стоматологом і гастроентерологом ; Результаты исследований 60 больных язвенным стоматитом в сочетании с дуоденальной язвой, разделенных на две группы, установили, что показатели субъективных, объективных симптомов, рубцевание язв в полости рта и дуоденальной зоне, индексов состояния тканей ротовой полости более чем на половину лучшие в тех больных, которые находились на лечебном режиме, диете и принимали Випромак с использованием в тяжелых случаях Пилобакт, гепон, лазерное облучение крови внутривенным надкожным методом, участки челюсти и дуоденальной зоны сравнимо с теми, которые лечились стандартными методами стоматологом и гастроэнтерологом ; The research was carried out on 60 patients with ulcerous stomatitis and concomitant duodenal ulcer. The patients were divided into 2 equal groups. It was found out the subjective symptoms, objective signs, ulcers healing indices in the oral cavity and duodenal area, the indices of oral tissues status were more than one-half better in the patients who kept on therapeutic regimen, proper diet and took Vipromak and Pylobact, Gepon (in severe cases), underwent laser blood exposure by intravenous-cutaneous method and jaw area and duodenal zone in comparison with patients treated by standard methods.

Опис

Ключові слова

виразковий стоматит, язвенный стоматит, ulcerous stomatitis, дуоденальна виразка, дуоденальная язва, duodenal ulcer, лікування, лечение, treatment, «Віпромак», «Випромак», «Vipromak»

Бібліографічний опис

Эффективность лечения больных язвенным стоматитом в сочетании с дуоденальной язвой / М. А. Дудченко, Т. П. Скрыпникова, М. А. Дудченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, № 2. – С. 99–102.