Професійна ділова гра як інноваційна технологія набуття компетентностей майбутніми стоматологами

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Ділова гра - це форма знаково-контекстного навчання, яка відтворює реальну ситуацію діяльності, дозволяє ніби прожити конкретну ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. Ці задачі створюють умови для зближення теорії з практикою, їх змикання у конкретних «виконавчих» задачах, сприяють набуттю загальних та спеціальних компетентностей майбутніми лікарями-стоматологами.

Опис

Ключові слова

ділова гра, професійна компетентність, лікар-стоматолог

Бібліографічний опис

Професійна ділова гра як інноваційна технологія набуття компетентностей майбутніми стоматологами / І. Я. Марченко, І. М. Ткаченко, М. А. Шундрик, А. В. Дворник, Н. М. Браїлко // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., м. Яремче - м. Івано-Франківськ, 22 вересня 2023 р. – Яремче ; Івано-Франківськ, 2023. – С. 139.