Особливості регуляції об'ємного гомеостазу під час фізіологічної вагітності

Ескіз недоступний

Дата

1997

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Під час вагітності в організмі жінок суттєво зростає об.єм позаклітинної рідини за рахунок як внутрішньосудинного, так і міжклітинного секторів.В зв'язку з цим,постає питання: які механізми забезпечують такі різкі зміни діяльності волюморегулюючої систем при вагітності,що дозволяють цикркулювати в організмі великим надлишковим кількостям води і натрію. During pregnancy in the body of women the volume of extracellular fluid significantly increases due to both intravascular and intercellular sectors. In this connection, the question arises: what mechanisms provide such abrupt changes in the activity of volumorrheating systems during pregnancy, which allow circulating in the body large excess quantities of water and sodium.

Опис

Ключові слова

гомеостаз, вагітність, натрійуретичний фактор, гомеостаз, беременность, натрийуретический фактор, homeostasis, pregnancy, natriuretic factor

Бібліографічний опис

Ліхачов В. К. Особливості регуляції об'ємного гомеостазу під час фізіологічної вагітності / В. К. Ліхачов // Проблеми екології та медицини. – 1997. – Т. 1, № 1-2. – С. 68–70.