Comparative evaluation of the effectiveness of resveratrol and quercetin in patients with coronary heart disease according to daily Holter monitoring of electrocardiogram

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавнича група «Наукові перспективи»

Анотація

The leading cause of death in the world remains Coronary Heart Disease (CHD), despite the many treatments being developed. Therefore, the search for new effective methods of treating CHD is extremely relevant. One of the pathogenetic mechanisms of atherosclerosis progression, which is the morphological basis of CHD, is chronic systemic inflammation. Anti-inflammatory activity at different levels of pro-inflammatory signaling has polyphenols of plant origin, which determined the direction of our scientific search.
Провідною причиною смертності в світі залишається ішемічна хвороба серця (ІХС), попри численні методи лікування, що розробляються. Тому пошук нових ефективних методів лікування ІХС є вкрай актуальним. Одним з патогенетичних механізмів прогресування атеросклерозу, що є морфологічною основою ІХС, є хронічне системне запалення. Протизапальною активністю на різних рівнях прозапальної сигналізації володіють поліфеноли рослинного походження, що й визначило напрямок нашого наукового пошуку.

Опис

Ключові слова

coronary heart disease, resveratrol, quercetin, daily Holter electrocardiogram monitoring, myocardial ischemia, extrasystoles, ішемічна хвороба серця, ресвератрол, кверцетин, добове Холтерівське моніторування електрокардіограми, ішемія міокарда, екстрасистолія

Бібліографічний опис

Chekalina N. І. Comparative evaluation of the effectiveness of resveratrol and quercetin in patients with coronary heart disease according to daily Holter monitoring of electrocardiogram / N. І. Chekalina // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). – 2023. – Вип. 14 (32). – С. 859–867.