Студентоцентроване персоніфіковане навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти

Анотація

Сучасні умови вимагають удосконалення підходів до забезпечення якості вищої медичної освіти. Студентоцентроване навчання розглядає компетенції як результати навчання і сприяє розвитку здатності до критичного мислення, формування позитивної мотивації й особистісно-професійного саморозвитку.

Опис

Ключові слова

студентоцентроване навчання, персоніфіковане навчання, якість освіти, медична освіта, компетентнісний підхід

Бібліографічний опис

Студентоцентроване персоніфіковане навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти / О. А. Борзих, А. В. Лавренко, Н. І. Дігтяр [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 36–38.