Варіабельність артеріального тиску відповідно антропометричної характеристики хворих на артеріальну гіпертензію

Анотація

Артеріальна гіпертензія (АГ) надзвичайно широко поширена серед населення України. Однак несприятливі серцево-судинні ускладнення залежать не тільки від абсолютних значень артеріального тиску (АТ), але і від його варіабельності. В опублікованих дослідженнях було показано, що підвищена варіабельність АТ — це важливий і незалежний фактор ураження органів-мішеней і високого ризику серцево-судинних подій. Крім цього, в останні роки відзначається постійне збільшення числа осіб з надлишковою масою тіла, особливо серед працездатного населення, тому проблема ожиріння є однією з актуальних у медицині.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Семираз А. О. Варіабельність артеріального тиску відповідно антропометричної характеристики хворих на артеріальну гіпертензію / А. О. Семираз ; наук. керівник : С. В. Шуть, Т. А. Трибрат // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28-29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 11.