Іновації в медицині і медичній освіті

Ескіз недоступний

Дата

2024-02

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний аграрний університет

Анотація

Тільки за умов, коли в проведені діагностики і визначенні лікування лікар повністю уникає фантазій і здогадок, медицина може бути доказовою, точною, динамічною і ефективно. Така підготовка фахівця можлива тільки в умовах його постійної практичної діяльності, в якій він може бачити ті проблемні питання, які аудиторне заняття перед ним не поставить.

Опис

Ключові слова

іновації, медична наука, медична освіта

Бібліографічний опис

Ярешко А. Г. Іновації в медицині і медичній освіті / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 22–23 лютого 2024 р. – Полтава : ФКУЕП ПДАУ, 2024. – С. 702–704.