Роль буферних розчинів у процесах життєдіяльності

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Організм є складною фізико-хімічною системою, що існує у навколишньому середовищі у сталому стані. Для забезпечення сталості стану у всіх живих організмів у результаті еволюції виробилися різноманітні анатомічні, фізіологічні та поведінкові пристосування, які слугують одній мети – збереження сталості внутрішнього середовища.

Опис

Ключові слова

буферні розчини, процеси життєдіяльності

Бібліографічний опис

Чернецька М. О. Роль буферних розчинів у процесах життєдіяльності / М. О. Чернецька,С. В. Стрижак // ХVІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 14–15 березня 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Ред.-вид. відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2023. – С. 72–74.