Місце клінічної анатомії та оперативної хірургії серед інших освітніх компонентів у структурі освітніх програм медичних вишів

Анотація

Повноцінне вивчення клінічної анатомії та оперативної хірургії як самостійної обов’язкової освітньої компоненти стало нагальною вимогою часу, виконання якої не лише сприятиме поглибленню розуміння студен тами морфології людини, а й дозволить створити міцну базу практично-орієнтованих анатомічних знань, оволоді ти низкою практичних навичок і професійних умінь, необхідних для всіх лікарських спеціальностей.

Опис

Ключові слова

клінічна анатомія та оперативна хірургія, медицина, стоматологія, педіатрія

Бібліографічний опис

Місце клінічної анатомії та оперативної хірургії серед інших освітніх компонентів у структурі освітніх програм медичних вишів / С. М. Білаш, А. В. Пирог-Заказникова, М. М. Коптев, О. М. Проніна, Я. О. Олійніченко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 17–18.