Патогенетичні зв’язки між різними ланками метаболізму та структурно-функціональним станом серця у хворих на ІХС

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

SWorld

Анотація

У статті представлено дані, що відображають взаємозв’язки між показниками ліпідного спектру крові, функціонального стану печінки, гемокоагуляції, хронічного системного запалення, ішемії міокарда та стану центральної гемодинаміки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (ІХС). За допомогою кореляційного аналізу визначено провідну роль хронічного системного запалення у патогенезі ІХС та опосередкованих нею порушень центральної гемодинаміки. Зазначено можливі мішені лікувального впливу.
The article presents data reflecting the relationship between the indicators of the blood lipid spectrum, the functional state of the liver, hemocoagulation, chronic systemic inflammation, myocardial ischemia and the state of central hemodynamics in patients with stable coronary heart disease (CHD). Using correlation analysis, the leading role of chronic systemic inflammation in the pathogenesis of coronary heart disease and the central hemodynamic disorders mediated by it was determined. Possible targets of therapeutic effect are indicated

Опис

Ключові слова

ішемічна хвороба серця, хронічне системне запалення, центральна гемодинаміка, дисліпідемія, кореляційний аналіз

Бібліографічний опис

Чекаліна Н. І. Патогенетичні зв’язки між різними ланками метаболізму та структурно-функціональним станом серця у хворих на ІХС / Н. І. Чекаліна // SWorldJournal. – 2023. – № 21 (1). – С. 130–136.