Interrelationships between dental status and some stable body parameters of young people

Анотація

Aim of work: to study the relationships between dental status and some stable body parameters of young people. Conclusions: the obtained data may indicate the presence of interrelationships between dental status and human body stable parameters, including psychological characteristics of respondents and blood type. The obtained research results require further detailed study and comprehensive analysis.
Поширеність одонтопатології та хвороб тканин пародонта у глобальному масштабі за деякими даними досягає 95-98% і велика частина уражень припадає на дітей, підлітків та молодь. Тож залишається актуальним пошук неінвазивного доступного методу прогнозування ризиків виникнення захворювань твердих тканин зубів та тканин пародонта. Метою роботи стало вивчення взаємозв’язку між показниками стоматологічного статусу та деякими сталими параметрами організму молодих осіб. Було опитано та обстежено 34 молодих осіб віком 20-27 років, що є здобувачами вищої освіти Полтавського державного медичного університету. Всім учасникам було проведене анкетування для визначення психотипу та типу темпераменту. Огляд проводили з визначеннями гігієнічного індексу OHI-S за Green-Vermillion, розповсюдженості та інтенсивності карієсу (КПВ), папілярно-маргінально-альвеолярного індексу РМА (в модифікації Parma). Групу крові фіксували за системою АВ0 зі слів пацієнта. Аналіз учасників дослідження за психотипом виявив наступний розподіл: 23 особи (67,65%) мали характеристики інтровертивного психотипу, а 11 осіб (32,35 %) – склали групу екстравертів. Було виявлено, що гігієнічний догляд за порожниною рота у респондентів відповідає середньому рівню і достовірно не відрізняється у осіб з інтровертивним та екстравертивним психотипом. Індекс КПВ у обстежених осіб виявився незначно гіршим у екстравертів, порівняно з особами інтровертивного психотипу. Відсоток осіб із пародонтопатологією виявився незначно вищим серед респондентів інтровертивного психотипу і тяжкість захворювань тканин пародонту також вища у інтровертів. Більшість осіб, що взяли участь у дослідженні, а саме 17 осіб (50%) мали ІІ групу крові. 9 осіб (26,5%) відзначили, що мають І групу крові, а осіб з ІІІ та ІV групами крові виявилося лише по 4 (по 11,8%). За типом темпераменту учасники дослідження розподілилися наступним чином: меланхоліки – 5 осіб (14,71%), флегматики – 13 осіб (38,23%), сангвініки та холерики по 8 осіб ( по 23,53%). Отримані дані можуть вказувати на наявність взаємозв’язків між показниками стоматологічного статусу та сталими параметрами організму людини, в тому числі психологічними характеристиками респондентів та групою крові.

Опис

Ключові слова

dental status, psychological parameters, psychotype, temperament, blood type, стоматологічний статус, психологічні параметри, психотип, темперамент, група крові

Бібліографічний опис

Cheh Y. Interrelationships between dental status and some stable body parameters of young people / Y. Cheh, N. V. Ilenko-Lobach, N. M. Ilenko // Problems of Science and Practice, Tasks and Ways to Solve Them : Proceedings of the XXVI International Science and Practical Conference, Helsinki, Finland, July 05–08 2022. ‒ Helsinki, 2022. – P. 159‒160.