Професійне наставництво як стратегія досягнення успіху в підготовці лікарів-стоматологів

Ескіз недоступний

Дата

2024-03-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Наставники відіграють важливу роль у формуванні кар'єри наступного покоління лікарівстоматологів, яким необхідно здобути і медичні, і професійні знання й навички за обмежений проміжок часу. Однак проблемою в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців є відсутність чітко встановлених вимог до впровадження схеми наставництва в клінічну підготовку.
Mentors play an important role the careers of the next generation of dentists, who need to acquire both medical and professional knowledge and skills in a limited amount of time. However, the problem in improving the quality of training of future specialists is the lack of clearly established requirements for the implementation of a mentoring scheme in clinical training.

Опис

Ключові слова

стоматологія, наставництво, компетентості, ставлення, поведінка, dentistry, mentoring, competences, attitudes, behaviors

Бібліографічний опис

Професійне наставництво як стратегія досягнення успіху в підготовці лікарів-стоматологів / Ю. І. Силенко, О. А. Писаренко, В. О. Дубина, Б. Ю. Силенко, Л. М. Хавалкіна // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 223–225.