Проблема формування мотивації для створення здорового життя у студентів-медиків

Анотація

Опис

Ключові слова

студенти-медики, здоровий спосіб життя, мотивація, medical students, healthy lifestyle, motivation

Бібліографічний опис

Проблема формування мотивації для створення здорового життя у студентів-медиків / Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук, В. М. Гладка, Т. Й. Пурденко // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф., присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26–27 квітня 2012 р. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 333–334.