Розлади адаптації та реакції на стрес

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс»

Анотація

У статті наведено та систематизовано сучасні погляди на розлади адаптації та реакції на стрес. Описані епідеміологія, клінічна картина, діагностика та терапія розладів адаптації та реакцій на стрес. Інформацію надано з урахуванням сучасних поглядів на проблематику.
The article presents and systematizes modern views on adaptation disorders and reactions to stress. The epidemiology, clinical picture, diagnosis and therapy of adaptation disorders and reactions to stress are described. The information is provided taking into account modern views on the issue.

Опис

Ключові слова

розлади адаптації, реакції на стрес, психічна травма, adaptation disorders, reaction to stress, mental trauma

Бібліографічний опис

Герасименко Л. О. Розлади адаптації та реакції на стрес / Л. О. Герасименко // НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія. – 2022. – № 9-10 (137). – С. 18–20.