Реологія та еритроцитарний гемостаз в правій та лівій кубітальній вені у людей

Ескіз недоступний

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Як продемонстрували отримані результати, у людей в басейні кубітальних вен справа та зліва наявна асиметрія реологічних властивостей крові, яка виражалася в її різній в’язкості, більше справа (\w<0,05). Право-ліва асиметрія гемокоагуляційних вла­стивостей еритроцитів у кубітальних венах у людей пов’язана з їх різною прокоагулян­тною активністю. Фібринолітичні властивості еритроцитів у ліктьових венах у людей справа та зліва не відрізнялися. Для пояснення отриманих результатів можливо використати дані наукової літератури відносно, морфо-функціональної асиметрії півкуль головного мозку (Н.Н. Данилова, 2002), оскільки система гемостазу підлягає значній нервовій регуляції, біохімічної асиметрії (право-лівосторонньої асиметрії в судинах окису азоту, диметиларгінину, адреналіну, норадреналіну, серотоніну, які чинять вплив на процеси гемокоагуляції) (С.С.Рябова и соавт., 2004, Th.Lauer et äl„ 2002), оскільки червонокрівці володіють вираженим адсорбційно-десорбційним потенціалом і значною мірою керуються гуморальними чинниками (В.П. Пономарёва, 2004), моторної асиметрії верхніх кінцівок (Е.Р. Шумакова, 2001), величини заряду червонокрівців та ендотелію (Μ.Б. Саидов, 2002), регіонарних особливостей кровотоку. (А.Г. Гущин и со­ авт., 2001), взаємозв'язку реологічних та гемокоагуляційних параметрів (збільшена в'язкість призводить до збільшення прокоагулянтних властивостей еритроцитів). Мож­ливо, отримані нами результати матимуть внесок в оновлення підходів до інтерпрета­ції загального аналізу крові та коагулограми, які отримані з симетричних судинних регіонів у людей, зокрема, з правой та лівої кубітальної вени.

Опис

Ключові слова

реологія, еритроцитарний гемостаз, кубітальні вени

Бібліографічний опис

Панченко О. М. Реологія та еритроцитарний гемостаз в правій та лівій кубітальній вені у людей / О. М. Панченко ; наук. керівники: В. К. Зернова, О. В. Ткаченко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 61-ї підсумкової студентської наук. конф., м. Полтава, 12 квітня 2005 р. – Полтава, 2005. – С 99–100.