Навчання за клінічними випадками в післядипломній освіті лікарів-стоматологів

Ескіз недоступний

Дата

2024-03-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Створення звітів про клінічні випадки для навчання підвищує кваліфікацію власне викладачів як лікарів. Найкращим викладачем є той, хто найкраще лікує пацієнта і може доступно й вичерпно це пояснювати. Критична педагогіка пропонує, щоб освіта була зосереджена на розвитку демократії та припиненні гноблення
Creating of clinical reports for training increases the qualifications of medical educator themselves as dentist or physician. The best medical educator is the one who best treats the patient and can explain it in an accessible and comprehensive manner. Critical pedagogy proposes that education should focus on developing democracy and ending oppression.

Опис

Ключові слова

клінічний випадок, післядипломна освіта, журнал першого квартиля, критична педагогіка, сlinical case, postgraduate education, first quartile journal, critical pedagogy

Бібліографічний опис

Навчання за клінічними випадками в післядипломній освіті лікарів-стоматологів / В. І. Шинкевич, Т. А. Хміль, К. О. Удальцова, Т. П. Скрипнікова // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 294–295.