Паронімія у навчанні латинської медичної лексики на засадах комплексного підходу

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бєляєва О. М. Паронімія у навчанні латинської медичної лексики на засадах комплексного підходу / О. М. Бєляєва // Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому навчальному закладі (термінологічне словотворення) : матеріали міжвуз. наук.-практ. конфер., 11 квіт. 2012 р. / Дніпропетровський державний ун-т внутрішніх справ. — Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – С. 16–20.