Роль освітньої компоненти «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у формуванні екологічної культури здобувачів вищої медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Розкрито питання доцільності впровадження інтерактивних методів навчання у процесі підготовки бакалаврів сестринської справи, що формує у здобувачів освіти пізнавальну потребу й готовність до отримання професійних навичок.
The question of the feasibility of implementing interactive teaching methods in the process of training bachelors of nursing, which forms the cognitive need and readiness to acquire professional skills in the students of education, is revealed.

Опис

Ключові слова

освітня компонента, мікробіологія, вірусологія та імунологія, екологічна культура, educational component, ecological culture, microbiology, virology and immunology

Бібліографічний опис

Роль освітньої компоненти «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у формуванні екологічної культури здобувачів вищої медичної освіти / Т. В. Дерев’янко, І. М. Звягольська, В. П. Полянська, В. І. Федорченко // Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Полтава, 11–12 жовтня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 23–25.