Сучасні освітні технології у підготовці конкурентоспроможних лікарів-стоматологів

Ескіз недоступний

Дата

2022-10-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Входження України до європейської і світової спільноти робить дедалі актуальнішою проблему конкурентоспроможності українських вишів і їхніх випускників. Освіта є стратегічно важливою сферою суспільного життя, оскільки все більш очевидною стає залежність між її якістю та рівнем соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, інтелектуальним потенціалом нації. Інформаційний вибух другої половини ХХ століття висунув нові вимоги до будь-яких професіоналів, включаючи фахівців медичної галузі. Передусім виступає проблема формування таких якостей уваги, пам’яті і мислення, які дозволяють здобувачу освіти самостійно засвоювати інформацію, що постійно оновлюється, а також розвитку таких здібностей і навичок, які, забезпечили б йому можливість не відставати від прискореного науковотехнічного прогресу і після завершення освіти. Вирішення поставлених завдань значною мірою пов’язані із запровадження сучасних освітніх технологій, які мають бути орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу. Існуючи на сьогодні сучасні освітні технології мають різні напрями. Серед них особливої уваги, на нашу думку, заслуговують інформаційнокомунікаційна технологія, ігрова та проектна технології, а також технологія розвитку критичного мислення.

Опис

Ключові слова

сучасні технології, лікар-стоматолог

Бібліографічний опис

Яценко І. В. Сучасні освітні технології у підготовці конкурентоспроможних лікарів-стоматологів / І. В. Яценко, О. С. Іваницька, П. І. Яценко // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 27–28 жівтня 2022 р. – Мукачево, 2022. – С. 315–317.