До методу виділення молекулярних шаперонів Нsр-70

Ескіз недоступний

Дата

1996

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Нам було цікаво виділити комплекс білків Нsр-70 для подальшого дослідження його взаємодії з комплексом пептидів. Ма­теріал, який не зв’язався на колонці з КоnА-сефарозою, діалізували проти дистильованої води. Діалізовану фракцію преципітували сульфатом амонію 50-70% концентрації, розчиняли в буфері, який містить іони кальцію та магнію, і діалізували. Метод дає вихід продукту в необхідній нам концент­рації, задовільної чистоти.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ножинова О. А. До методу виділення молекулярних шаперонів Нsр-70 / О. А. Ножинова ; науковий керівник : І. П. Кайдешев // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 64.