Репрезентація лексико-граматичного матеріалу з української мови як іноземної засобами візуалізації

Ескіз недоступний

Дата

2023-03-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У педагогічній практиці останніх років використання візуальних засобів є освітньою тенденцією, яка має значну когорту прихильників. Візуалізація навчального контенту – інноваційний напрям, що уможливлює оптимізацію й інтенсифікацію освітнього процесу, активну співпрацю викладачів і здобувачів освіти. Актуальність і ефективність упровадження в навчальний процес, зокрема за умови дистанційного навчання, різних форм візуалізації підтверджується науковими дослідженнями й практикою викладання [1, 2, 3]. У методиці викладання української мови як іноземної візуалізація є однією з найефективніших освітніх технологій.

Опис

Ключові слова

візуалізація, дистанційне навчання, українська мова як іноземна

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Репрезентація лексико-граматичного матеріалу з української мови як іноземної засобами візуалізації / Л. В. Богиня // Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 лютого 2023 р. – Полтава: ПДМУ, 2023. – С. 255–258.