Роль науково-дослідницької роботи лікарів-інтернів у підвищенні якості їхньої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Формування науково-дослідницької компетентності – вагомий чинник ефективності навчання лікарів-інтернів при поглибленому вивченні стоматологічних дисциплін на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів. The formation of scientific and research competence is an important criterion for the effectiveness of the training of medical interns with in-depth study of dental disciplines at the department of postgraduate education of dentists.

Опис

Ключові слова

лікарі-інтерни, науково-дослідницька робота, цифрові технології, medical interns, research work, digital technologies

Бібліографічний опис

Мельник В. Л. Роль науково-дослідницької роботи лікарів-інтернів у підвищенні якості їхньої освіти / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, Ю. І. Силенко // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 158–160.