Активність протеолітичних та вільнорадикальних процесів в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії та стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ

Анотація

Метою дослідження було вивчення впливу гіпергастринемії за умов стимуляції секреції на тканини слинних залоз щурів. За умов омепразол-індукованої гіпергастринемії у поєднані зі стимуляцією секреції гістаміном та карбахоліном розвиваються наступні зміни: активація вільнорадикальних процесів та протеолізу на тлі зниження інгібіторів протеаз. Поєднана дія гіпергастринемії із стимуляцією секреції призводить до більш вираженої активації вільнорадикальних та протеолітичних процесів; Целью исследования было изучение влияния гипергастринемии в условиях стимуляции секреции на ткани слюнных желез крыс. В условиях омепразол-индуцированой гипергастринемии в сочетании со стимуляцией секреции гистамином и карбахолином развиваются следующие изменения: активация сободнорадикальных процессов и протеолиза и снижение активности ингибиторов трипсина в слюнных железах. Сочетаное действие гипергастринемии со стимуляцией секреции приводит к более выраженой активации свободнорадикальных и протеолитических процессов; The purpose of research was studing of hypergastrinemia influence at the conditions of secretion stimulation on the rats salivary glands. Under conditions of omeprazole-induced hypergastrinemia with a combination of secretion stimulation by histamine and carbacholine the following changes are developed: proteases activity increase, maintenance of oxidative modificated proteins increase, molecules of average weight and maintenance are decreased of tripsin ingibitors

Опис

Ключові слова

слинні залози, гіпергастринемія, оксидативний стрес, протеоліз, гістамін, карбахолін, слюнные железы, гипергастринемия, окислительный стресс, протеолиз, гистамин, карбахолин, salivary glands, hypergastrinemia, oxidative stress, proteolysis, carbacholine, histamine

Бібліографічний опис

Сухомлин А. А. Активність протеолітичних та вільнорадикальних процесів в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії та стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 72–75.