Медико-гігієнічне виховання та первинна профілактика стоматологічних захворювань в організованих дитячих колективах

Анотація

Резюме. Стан стоматологічного здоров’я дитячого населення України погіршується з кожним роком. Зважаючи на те, що стоматологічне здоров’я нерозривно пов’язано із здоров’ям всіх органів та систем дитини, на сучасному етапі набуває особливого значення профілактика стоматологічних захворювань в організованих дитячих колективах.; Резюме. Состояние стоматологического здоровья детского населения Украины ухудшается с каждым годом. Несмотря на то, что стоматологическое здоровье неразрывно связано со здоровьем всех органов и систем ребенка, на современном этапе приобретает особое значение профилактика стоматологических заболеваний в организованных детских коллективах.; Resume. The state of dental health of the children's population of Ukraine is deteriorating with each passing year. Given the fact that dental health is inextricably linked to the health of all organs and systems of the child, at the present stage, the prevention of dental diseases in the organized children's groups is of particular importance.

Опис

Ключові слова

дитяче населення, медіко-гігієнічне виховання, первинна профілактика стоматологічних захворювань, детское население, медико-гигиеническое воспитание, первичная профилактика стоматологических заболеваний, children's population, medical-hygienic education, primary prevention of dental diseases

Бібліографічний опис

Ляхова Н. О. Медико-гігієнічне виховання та первинна профілактика стоматологічних захворювань в організованих дитячих колективах / Н. О. Ляхова, І. А. Голованова, Л. І. Клименкова // "Актуальні питання фізіології, патології і організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Профілактика неінфекційних захворювань учнівської молоді" : Науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 17-18 листопада 2016 року. – Харків, 2016. – С. 47–48.