Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації ефірної олії MONARDA FISTULESA для культури грибів виду ASPERGILLUS FUMIGATUS

Анотація

Ефірна олія монарды дудчастої здатна пригнічувати розвиток грампозитивних і грамнегативних коків, энтеробактерій, грибів роду Candida. Ми визначали фунгіцидну дію олії монарди дудчастої на гриби виду Aspergillus fumigatus шляхом визначення її мінімальної фунгіостатичної і фунгіцидної концентрації. Встановлена протигрибкова дія олії монарди дудчастої в діапазоні 233,7 мг/мл - 29, 2 мг/мл, визначена мінімальна фунгіцидна активність олії монарди дудчастої в концентрації 29, 2 мг/мл Ефірна олія монарды дудчастої може бути використана як протигрибковий засіб;Эфирное масло монарды дудчатой способно угнетать развитие грамположительных и грамнегативных кокков,энтеробактерий, грибов рода Candida. Мы определяли фунгицидное действие масла монарды дудчатой на грибы вида Aspergillus fumigatus путем определения ее минимальной фунгиостатической и фунгицидной концентрации. Установлено противогрибковое действие масла монарды дудчатой в диапазоне 233,7 мг/мл – 29, 2 мг/мл, определена минимальная фунгицидная активность масла монарды дудчатой в концентрации 29, 2 мг/мл. Эфирное масло монарды дудчатой может быть использовано как противогрибковое средство; Essential oil of Monarda fistulosa ability to inhibit Gram-positive and Gram-negative development cocci, enterobacteria, fungi of the genus Candida. We determined the fungicidal effect of oil Monarda fistulosa on fungi species Aspergillus fumigatus by defining its minimum fungiostaticheskoy and fungicidal concentration. We have installed antifungal action oil Monarda fistulosa range 233.7 mg / mL - 29, 2 mg / ml, the fungicidal activity is defined minimum oil Monarda fistulosa 29 concentration 2 mg / ml. Essential oil of Monarda fistulosa can be used as an antifungal agent.

Опис

Ключові слова

ефірна олія, монарда дудчаста, гриби виду Aspergillus fumigatus, концентрація, эфирное масло, монарда дудчатая, грибы вида Aspergillus fumigatus, концентрация, essential oil, Monarda fistulosa, fungi species Aspergillus fumigatus, concentration

Бібліографічний опис

Визначення мінімальної пригнічуючої концентрації ефірної олії MONARDA FISTULESA для культури грибів виду ASPERGILLUS FUMIGATUS / В. П. Полянська, О. В. Кінаш, Н. П. Коваленко, О. В. Саргош // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 150–153.