Психосоціальні особливості адаптації іноземних студентів медичного профілю в ракурсі сучасних трендів медичної освіти в Україні

Анотація

Висвітлено результати дослідження особливостей адаптаційних процесів у студентів-іноземців у процесі здобуття професії лікаря в ЗВО України в умовах освітньої міграції в ракурсі сучасних освітянських трендів.
The article examines the results of a study of the peculiarities of adaptation processes in foreign students in the process of obtaining the profession of doctor in the of Ukraine in terms of educational migration in the perspective of modern educational trends.

Опис

Ключові слова

студенти-іноземці, сучасні освітянські тренди, адаптація, foreign students, modern educational trends, adaptation

Бібліографічний опис

Психосоціальні особливості адаптації іноземних студентів медичного профілю в ракурсі сучасних трендів медичної освіти в Україні / Т. М. Матвієнко, А. В. Алексеєва, Т. І. Коваленко [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 192–194.