Інструментальні параметри мінеральної щільності кісткової тканини жінок постменопаузального віку: комплексне застосування ультразвукової денситометрії та моделі FRAX

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Анотація

Остеопороз – системне розповсюджене захворювання опорно-рухового апарату, що призводить до порушення мікроархітектоніки кісткової тканини з ризиком розвитку переломів. Період менопаузи є одним із провідних факторів, що призводить до порушення функціонування сигнального шляху RANK/RANKL/OTG, активуючи системне запалення. Метою дослідження було визначити мінеральний стан кісткової тканини жінок у період менопаузи з одночасною оцінкою ризиків низькотравматичних переломів шляхом застосування ультразвукової денситометрії та комп’ютеризованої моделі FRAX.
Osteoporosis is a systemic widespread disease of the musculoskeletal system that leads to impaired bone microarchitecture with a risk of fractures. The menopause period is one of the leading factors that leads to dysfunction of the RANK/RANKL/OTG signaling pathway, activating systemic inflammation. The purpose of the study was to determine the mineral status of bone tissue in menopausal women with simultaneous assessment of the risk of low-trauma fractures using ultrasound densitometry and the FRAX computerized model.

Опис

Ключові слова

щільність кісткової тканини, остеопороз, постменопауза, остеопенія, вітамін Д

Бібліографічний опис

Мигаль В. М. Інструментальні параметри мінеральної щільності кісткової тканини жінок постменопаузального віку: комплексне застосування ультразвукової денситометрії та моделі FRAX : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій», присвяч. пам’яті та 100-річчю від дня народження видатного вченого-клініциста та педагога О. Й. Грицюка, м. Київ, 24-25 жовтня 2023 р. / В. М. Мигаль // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2024. – Вип. 1 (144). – С. 38–43.