Проблема галітозу при користуванні знімними протезами (клінічний випадок)

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Останнім часом у літературі з’являється все більше публікацій щодо виникнення проблеми неприємного запаху з рота, які базуються на результатах проведених наукових досліджень. Галітоз, або fetor oris, – хронічний неприємний запах із рота, за словами одного з дослідників у цій галузі, належить до категорії «соціальної інвалідності», оскільки для певної групи населення галітоз стає причиною обмеженого спілкування з людьми, які хворіють на цю недугу. Мета роботи – висвітлення клінічного випадку хронічного галітозу в пацієнтки, яка користується частковими знімними протезами, виготовленими з акрилатів. Хвора М., 1952 р.н., звернулася зі скаргами на хронічний, неприємний запах із рота, який буває щодня і не усувається за допомогою зубної пасти і щітки. Із анамнезу захворювання пацієнтки М. стало відомо, що частковими знімними пластинковими протезами вона користується близько року. Хвора повідомила, що неприємний запах із ротової порожнини турбував її ще до виготовлення знімних протезів. Але з моменту користування ними галітоз посилився. Зі слів пацієнтки, за протезами доглядає регулярно, але іноді, у період нічного сну, вони залишаються в ротовій порожнині. Лікування галітозу в пацієнтки М. проводили двома напрямами. По-перше, це мотивація і навчання правильної гігієни ротової порожнини, вибір засобів гігієнічного догляду, демонстрація техніки очищення лінгвального нальоту, застосування антисептичних полоскань і освіжувачів ротової порожнини. По друге – ретельний індивідуальний підбір конструкційних матеріалів, правильний догляд за протезом і своєчасна заміна його під час користування. Віддалені результати огляду ротової порожнини пацієнтки М. і визначення індексу ІЗ методом С. Улітовського констатували відсутність найслабшого запаху на безпосередній відстані й підтвердили правильність вибраного лікування. Висновок. Наведений клінічний випадок хронічного галітозу в пацієнтки, яка користується знімними протезами, свідчить про необхідність проведення діагностики, лікування і вживання профілактичних заходів у хворих, які страждають на цей патологічний стан.
Recently, more and more publications are appeared in the literature in relation to the occurrence of the problem of bad breath, which are based on the basis of scientific researches. Halitosis, or fetor oris - chronic bad breath, according to one of the researchers in this field, belongs to the category of "social disability". Since, for a certain group of the population, halitosis is the reason for limited communication with people suffering from this disease. The purpose of our work is to highlight a clinical case of chronic halitosis in a patient who uses partial removable prostheses made of acrylates. Patient M., born in 1952, complained of chronic, unpleasant mouth odor, which is observed every day and cannot be eliminated with the help of toothpaste and a brush. From the anamnesis of the patient M., it became known that the patient has been using partially removable plate prostheses for about a year. The patient notes that the unpleasant smell from the oral cavity bothered her even before the manufacture of removable prostheses. However, since using them, halitosis has increased. According to the patient’s words, she takes care of the prostheses regularly, but sometimes, during night sleep, they remain in the oral cavity. Treatment of halitosis in patient M. was carried out in two directions. Firstly, it is motivation and training in proper oral hygiene, selection of hygienic care products, demonstration of the technique of cleaning lingual plaque, application of antiseptic rinses and mouth fresheners. Secondly, it is a careful individual selection of structural materials, proper care of the prosthesis and its timely replacement during the using. Remote results of the examination of the oral cavity of patient M. and determination of the IR index by the method of S. Ulitovskyi confirmed the absence of the slightest smell at a close distance and confirmed the correctness of the selected treatment. Conclusion. The clinical case of chronic halitosis in a patient who uses removable prostheses shows the need for diagnosis, treatment and the use of preventive measures in patients suffering from this pathological condition.

Опис

Ключові слова

хронічний галітоз, лінгвальний наліт, патогенна мікрофлора, гігієнічний догляд, chronic halitosis, lingual plaque, pathogenic microflora, hygienic care

Бібліографічний опис

Соколовська В. М. Проблема галітозу при користуванні знімними протезами (клінічний випадок) / В. М. Соколовська // Український стоматологічний альманах. – № 1. – 2023. – С. 49–53.