Ефективність застосування електронного сервісу Quizlet під час вивчення мови іноземними студентами на початковому етапі

Ескіз недоступний

Дата

2020-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Ефективність застосування електронного сервісу Quizlet під час вивчення мови іноземними студентами на початковому етапі / Л. В. Богиня // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : зб. наук. статей за матеріалами ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. (23 жовтня 2020 р.). – Харків : ХНАДУ, 2020. С.81–87.