Дослідження взаємозв’язку циркадного ритму з тяжкістю перебігу псоріазу та ожиріння

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Анотація

Мета. Виявлення кореляційної залежності між циркадним ритмом за показниками змін хронотипу працездатності людини та показниками тяжкості перебігу псоріатичної хвороби, ступенем ожиріння, та ступенем негативного впливу захворювання на якість життя пацієнтів. Матеріал і методи. Визначення індексів РАБІ, ДІЯЖ, ІМТ та хронотипу працездатності хворого. Результати й обговорення. Результати кореляційного аналізу показали дуже високу негативну кореляційну залежність між хронотипом працездатності хворих та показниками ІМТ та високу негативну кореляційна залежність між показниками індексу РАБІ, ДІЯЖ та хронотипом працездатності хворих. Висновок. Зміни циркадного ритму на вечірній тип хронотипу працездатності людини сприяє погіршенню перебігу псоріатичної хвороби, збільшенню маси тіла та тяжкості негативного впливу захворювання на якість життя пацієнтів.
The research aim is to identify the correlation between circadian rhythm in terms ofchanges in the chronotype of human working capacity and severity of psoriasis progression, obesity, and the disease impact on the quality of patients' life. Materials and Methods. The research focuses on the determination of the PASI, BMI, DIAG indexes and a patient's chronotype of working capacity. Results and Discussion. The results of the correlation analysis showed a very high negative correlation between chronotype of patients' working capacity and BMI. They also demonstrated a high negative correlation between PASI and DIAG indicators and chronotype of patients' working capacity. Conclusions. The circadian rhythm changes to the evening chronotype of human working capacity contribute to psoriasis worsening, weightgain, and negative impact of the disease on the quality of patients' life.

Опис

Ключові слова

псоріаз, ожиріння, порушення циркадного ритму, psoriasis, obesity, circadian rhythm disorders

Бібліографічний опис

Дослідження взаємозв’язку циркадного ритму з тяжкістю перебігу псоріазу та ожиріння / Я. О. Ємченко, К. Є. Іщейкін, І. П. Кайдашев, О. В. Безега, І. Г. Гайдучок // Львівський медичний часопис. – 2021. – Т. 27, № 1–2. – С. 22–29.