Інтенсифікація навчання української мови як іноземної: використання мобільних застосунків

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавництво Львівської політехніки

Анотація

Оновлений освітній простір тісно пов'язаний з інформатизацією суспільства, стрімкими соціально-економічними, культурно-освітніми й інформаційно-технологічними трансформаціями. Цілком очевидно, що «Сучасне суспільство поступово трансформується в нову соціальну структуру, нерозривно пов’язану з глобальною інформатизацією усіх сфер і відносин» [2]. Такі зміни впливають на освітні – світову й вітчизняну – парадигми, які безупинно еволюціонують, насамперед за рахунок застосування передових навчальних інформаційних систем і комп’ютерних технологій нового покоління. Їх повсякчасне впровадження в закладах вищої освіти (далі – ЗВО) зумовлене намаганнями викладачів створити умови для оптимізації навчального процесу й підготувати різногалузевих фахівців, здатних ефективно засвоювати інформацію в умовах інтенсивного накопичення фактажу, а також раціонально й кваліфіковано її використовувати згодом на практиці.

Опис

Ключові слова

дистанційна освіта, мобільні застосунки, мобільний додаток Learn Ukrainian

Бібліографічний опис

Лещенко Т. О. Інтенсифікація навчання української мови як іноземної: використання мобільних застосунків / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовтня 2022 р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 101–104.