Особливості комплексного застосування моделі FRAX з ультразвуковою денситометрією

Ескіз недоступний

Дата

2023-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA

Анотація

роботі розглядаються особливості остеодисметаболічного синдрому у період менопаузи. Комплексне застосування ультразвукової денситометрії з українізованою моделлю FRAX дозволить виділити групи ризику розвитку зниження мінеральної щільності кісткової тканини та в подальшому розробити шляхи ранньої профілактики остеопорозу.
The work examines the features of osteodysmetabolic syndrome during menopause. The complex application of ultrasound densitometry with the Ukrainianized FRAX model will allow to identify risk groups for the development of a decrease in bone mineral density and, in the future, to develop ways of early prevention of osteoporosis.

Опис

Ключові слова

FRAX, ультразвукова денситометрія, менопауза, остеопороз

Бібліографічний опис

Мигаль В. М. Особливості комплексного застосування моделі FRAX з ультразвуковою денситометрією / В. М. Мигаль, Ю. М. Казаков, Н. І. Чекаліна // Conference proceedings International Scientific and Practical Conference "Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2023", No 20 on September 21, 2023, Washington, USA. – Washington, 2023. – P. 29–32.