Изображение подагры в античной поэзии

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті представлено античні історичні та літературні згадки про хворобу «подагра», в тому числі фрагменти творів відомих поетів. Особлива увага відводиться поетичним рядкам грекомовного поета II століття Лукіана, присвяченим зображенню подагри. Висловлюється критика на адресу тих сучасних дослідників, які некритично сприймають літературні фантазії Лукіана.
The article presents ancient historical and literary references to the gout disease, including fragments of the work of famous poets. Special attention is paid to the poetic lines of the Greek-speaking poet of the second century Lucian, dedicated to the image of gout. Criticism is given to those modern researchers who uncritically perceive Lucian’s literary fantasies.

Опис

Ключові слова

подагра, історичні та літературні джерела, антична поезія, творчість Лукіана, об’єктивна оцінка поетичних фантазій Лукіана, gout, historical and literary references, antique poetry, works of Lucian, unbiased judgment of Lucian’s literary fantasies

Бібліографічний опис

Гончарова Н. А. Изображение подагры в античной поэзии / Н. А. Гончарова, А. З. Цисык // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25–26 листопада 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 79–86.