Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця

Ескіз недоступний

Дата

2010-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 53527 Україна, МПК (2009) A61K 31/00. Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця / Люлька Н. О., Скрипник І. М., Шкляренко В. М., Дубровінська Т. В. ; заявник і патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – № u 201004027 ; заявл. 06.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19.