Опыт конструирования магнитных антибактериальных наночастиц с дополнительным противогрибковым действием

Анотація

Цель исследования – изучить противогрибковые свойства НЧ магнетита, конъюгированных с ампициллином и стабилизированных поливинилпирролидоном или хитозаном. Мета дослідження - вивчити протигрибкові властивості НЧ магнетиту, кон'югованих з ампіциліном і стабілізованих полівінілпіролідоном або хитозаном.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Опыт конструирования магнитных антибактериальных наночастиц с дополнительным противогрибковым действием / Е. М. Важничая, Т. А. Девяткина, Н. А. Власенко [и др.] // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19–20 вересня 2019 р. – Харків, 2019. – Т. 1. – С. 28–29.