Рецензія : [ Король Л. «Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Іншомовний академічний дискурс» : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. 74 с.]

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Анотація

Якісне виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, що є різновидом самостійної роботи здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні з освітньої компоненти «Іншомовний академічний дискурс», уможливлюється за наявності зрозумілих і доступних засобів методичного супроводу. Саме таким, без перебільшення, цінним для майбутнього бакалавра, джерелом інформації постають рецензовані методичні вказівки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Бєляєва О. М. Рецензія : [ Король Л. «Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Іншомовний академічний дискурс» : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. 74 с.] / О. Бєляєва // Наукові ракурси : зб. наук. пр. / за ред. Л. Король, Л. Черчатої. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. – Вип. 3. – С. 217–219.