Structural organization of rats adrenal glands in normal state

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

The study of the morphology of the adrenal glands has been carried out for many years. In recent decades, the pathology of the adrenal glands has been increasingly common because the negative influence of exogenous and endogenous factors is increasing, leading to the glands' morphofunctional disorders. Adrenal glands are not only essential elements of the hypothalamic-pituitary-adrenal system but are also endocrine organs. The interest of representatives of experimental medicine and scientists in changes in the structures of the adrenal glands does not subside. Thanks to the improvement of computer diagnostic methods, the percentage of detection of hormonally active and inactive, benign and malignant neoplasms of the adrenal glands has increased. The most common endocrine disorders are hyperaldosteronism, adrenergic and estrogenic balance disorders. The number of cases of detection of tumors of various genesis of the adrenal glands with the help of computer tomography is increasing significantly. Diagnosing and treating adrenal gland diseases remains an urgent medical and social problem. Therefore, determining the morphology of the adrenal glands of rats in the control group will serve as controls for comparison in the experiment.
Дана робота містить дослідження структури надниркових залоз щурів в нормі та порівняння їх із наднирковими залозами у людини, що можна використовувати у подальших дослідженнях. Для отримання даного експерименту ми використовували біоптат надниркових залоз щурів. Отримані зрізи були забарвлені гематоксиліном та еозином і метиленовим синім та толуїдиновим синім. Під час нашого дослідження були використані: гістологічний, морфометричний і статистичний методи. В результаті даного дослідження було встановлено, що надниркові залози складаються із капсули, кіркової та мозкової речовини. Кіркова речовина в свою чергу поділялася на три морфологічно різні зони: клубочкову, пучкову та сітчасту. Клітини клубочкової зони мають полігональну форму та дрібні розміри; клітини пучкової зони розміщуються паралельними рядами, мають великі розміри та утворюють пучки; клітини сітчастої зони мають округлу форму та формують різнонаправлені пучки, що нагадують сітку. Мозкова речовина відмежована від кіркової речовини прошарком сполучної тканини. Клітини мозкової речовини утворені хромафіноцитами, серед яких виділили епінефроцити та норепінефроцити. Після встановлення розмірів складових надниркових залоз ми отримали такі дані: середня загальна товщина капсули становила (33,52±0,21) мкм; середня товщина кіркової речовини становила (583,31±1,42) мкм; середня загальна товщина клубочкової зони – (44,27±0,21) мкм; середня загальна товщина пучкової зони становила (401,87±2,68) мкм; середня загальна товщина сітчастої зони становила (131,56±0,86) мкм. Середня загальна товщина мозкової речовини – (382,22±3,61) мкм. Отримані дані ми можемо використати для інтерпретації отриманих результатів на людину під час досліджень та експериментів, а також в подальшому для дослідження впливу комплексу харчових добавок на морфофункціональний стан наднирників.

Опис

Ключові слова

adrenal glands, nutritional supplements, cortex, monosodium glutamate, sodium nitrite, Ponceau 4R, medulla, надниркові залози, харчові добавки, кіркова речовина, мозкова речовина, глутамат натрію, нітрит натрію, Понсо 4R

Бібліографічний опис

Donchenko S. V. Structural organization of rats adrenal glands in normal state / S. V. Donchenko, S. M. Bilash // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 4 (167). – С. 291–295.