Comparative characteristics of dental caries and its complications in children of the Poltava region

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Despite the high level of development of dental technologies, caries, and its complications occupy a leading place in the structure of dental pathology in children nowadays. This is a difficult social, scientific, and practical problem, which determines the relevance of this research. The aim of the study was to carry out a comparative analysis of caries and complicated caries indices of children in Poltava and the suburb. Materials and methods. A dental examination was carried out on 905 children 8-10 years old who studied in schools of Poltava and the suburbs. We determined the following indicators in children: the intensity of caries according to decay-missing-filled (DMF) indices in permanent, temporary, and deciduous teeth, the intensity and prevalence of complicated caries, and the need for treating. Research results and their discussion. Our epidemiological research work evidence that there is no statistically significant difference in the intensity of caries according to the DMF index between children in Poltava and in the suburb (p≥0.05). They were statistically significant in the comparison between the indicators of the gymnasium in the village Rozsoshentsy and schools in villages Shcherbany and V. Trostyanets and educational establishments of Poltava (р≤0.05). At the same time, the intensity and prevalence of complicated caries is statistically higher (p≤0.05) in children from suburbs, than in children from Poltava. The difference was statistically significant when comparing all groups, except indicators between the gymnasium in the village Rozsoshentsy and school № 10 in Poltava (р≤0.05). Conclusions. We can explain it by the low level of dental awareness of the Ukrainian population, and the closure of dental offices in schools. It leads to the impossibility of constant monitoring of dental health in children. Рівень стоматологічної захворюваності серед дітей не знижується і є значущою соціальною про- блемою, що вимагає ефективних шляхів розв’язання. Карієс зубів виникає і неухильно прогресує з раннього дитячого віку, досить швидко призводить до руйнування тимчасових і постійних зубів у ді- тей. Попри високий рівень розвитку стоматологічних технологій, карієс і його ускладнення займають чільне місце в структурі стоматологічної патології в дітей. Це стало гострою соціальною і науково- практичною проблемою, яка і визначає актуальність даного дослідження. Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз показників карієсу й ускладненого карієсу в школярів м. Полтави і передмістя. Матеріали і методи дослідження. У рамках планової санації проведено стоматологічне обсте- ження 905 дітей віком 8-10 років, які навчалися в школах м. Полтави і передмістя. У всіх школярів ви- значали: інтенсивність карієсу за індексами кп, КПВ+кп, КПВ, інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу, потребу в санації. Результати дослідження. Проведені епідеміологічні дослідження свідчать про те, що показники інтенсивності карієсу за індексами КПВ+кп не відрізняються між собою в дітей, які навчаються в шко- лах м. Полтави і передмістя, і були статистично достовірні в порівнянні з показниками Розсошенської гімназії із с.Щербані – В. Тростянецькою школою і навчальними закладами м. Полтави (р≤0,05). Інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу вірогідно вища в школярів навчальних закладів передмістя, у порівнянні з учнями шкіл, що знаходяться безпосередньо в м. Полтаві. Статистично вірогідна різниця була достовірна при порівнянні всіх груп школярів, окрім показників між Розсошенсь- кою гімназією і школою №10 м. Полтави (р≤0,05). Висновок. Отримані результати можна пояснити низьким рівнем стоматологічної обізнаності насе- лення України, закриттям стоматологічних кабінетів у школах країни. Це призводить до неможливості постійного нагляду за стоматологічним здоров’ям дітей.
Рівень стоматологічної захворюваності серед дітей не знижується і є значущою соціальною проблемою, що вимагає ефективних шляхів розв’язання. Карієс зубів виникає і неухильно прогресує з раннього дитячого віку, досить швидко призводить до руйнування тимчасових і постійних зубів у дітей. Попри високий рівень розвитку стоматологічних технологій, карієс і його ускладнення займають чільне місце в структурі стоматологічної патології в дітей. Це стало гострою соціальною і науковопрактичною проблемою, яка і визначає актуальність даного дослідження. Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз показників карієсу й ускладненого карієсу в школярів м. Полтави і передмістя. Матеріали і методи дослідження. У рамках планової санації проведено стоматологічне обстеження 905 дітей віком 8-10 років, які навчалися в школах м. Полтави і передмістя. У всіх школярів визначали: інтенсивність карієсу за індексами кп, КПВ+кп, КПВ, інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу, потребу в санації. Результати дослідження. Проведені епідеміологічні дослідження свідчать про те, що показники інтенсивності карієсу за індексами КПВ+кп не відрізняються між собою в дітей, які навчаються в школах м. Полтави і передмістя, і були статистично достовірні в порівнянні з показниками Розсошенської гімназії із с.Щербані – В. Тростянецькою школою і навчальними закладами м. Полтави (р≤0,05). Інтенсивність і поширеність ускладненого карієсу вірогідно вища в школярів навчальних закладів передмістя, у порівнянні з учнями шкіл, що знаходяться безпосередньо в м. Полтаві. Статистично вірогідна різниця була достовірна при порівнянні всіх груп школярів, окрім показників між Розсошенською гімназією і школою №10 м. Полтави (р≤0,05). Висновок. Отримані результати можна пояснити низьким рівнем стоматологічної обізнаності населення України, закриттям стоматологічних кабінетів у школах країни. Це призводить до неможливості постійного нагляду за стоматологічним здоров’ям дітей.

Опис

Ключові слова

caries, complicated caries, intensity, prevalence, children, school, prevention, карієс, ускладнений карієс, інтенсивність, поширеність, діти, школа, профілактика

Бібліографічний опис

Comparative characteristics of dental caries and its complications in children of the Poltava region / A. I. Maksymenko, A. S. Mosiienko, O. V. Sheshukova [et al] // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 2. – С. 24–29.