Поліморбідність у практиці лікаря-терапевта та причини її розвитку

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний медичний університет

Анотація

Сучасному терапевтичному хворому притаманна наявність поєднаної патології внутрішніх органів або множинність захворювань (поліморбідність). Діагностика та аналіз поєднаної патології при поліморбідності вимагають від лікаря глибоких та широких знань стосовно симптоматики багатьох хвороб терапевтичного профілю, патології нервової системи, особливостей перебігу хірургічних, гінекологічних, онкологічних захворювань та вікових змін органів і систем, тощо.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гуцаленко О. О. Поліморбідність у практиці лікаря-терапевта та причини її розвитку / О. О. Гуцаленко, Ю. А. Кострікова // Пріоритетні питання діагностики і терапії внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 7 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – С. 37.