Нові терапевтичні можливості в удосконаленні антенатального менеджменту жінок з ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2023-09

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Ожиріння разом з анемією та цукровим діабетом називають «тихою пандемією», адже на сьогодні кількість людей, які мають ожиріння, неухильно зростає, тому зрозуміло, що ця проблема не може оминути й вагітних жінок. Вагітні з ожирінням належать до групи підвищеного ризику розвитку акушерсько-гінекологічної патології, адже ожиріння часто поєднується із соматичними та гінекологічними проблемами, невиношуванням вагітності, первинним або вторинним безпліддям. Варто також зауважити, що діагноз ожиріння виставляють украй рідко, тільки у 2% випадків.
Obesity together with anemia and diabetes diabetes is called a "silent pandemic" because today the number of people who have obesity is steadily increasing, so it is clear that this problem cannot be bypassed pregnant women. Pregnant women with obesity belong to the group of increased risk of development of obstetric and gynecological pathology, after all obesity is often combined with somatic diseases and gynecological problems, miscarriage, primary or secondary infertility. It is also worth noting that the diagnosis of obesity is extremely rare, only in 2% of cases.

Опис

Ключові слова

pregnancy, pregravid preparation, complications, obesity, prevention, myo-inositol, perinatal results, вагітність, прегравідарна підготовка, ускладнення, ожиріння, міо-інозитол, перинатальні результати, профілактика

Бібліографічний опис

Нові терапевтичні можливості в удосконаленні антенатального менеджменту жінок з ожирінням / І. А. Жабченко, О. Р. Сюдмак, І. С Ліщенко [та ін.] // Репродуктива едокринологія. – 2023. – № 2 (68). – С. 32–38.