Сучасні підходи до викладання внутрішніх хвороб

Ескіз недоступний

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Внутрішня медицина - одна з фундаментальних дисциплін клінічного профілю, які закладають основу вищої медичної освіти. В організації навчального процесу на кафедрі госпітальної терапії з професійними хворобами першочерговим завданням є визначення конкретної мети навчання з госпітальної терапії і професійних хвороб на 5 курсі та із внутрішніх хвороб - на 6 курсі. Зокрема, програма 6 курсу із внутрішніх хвороб охоплює винятково питання диференційного діагнозу при різноманітних синдромах чи патологічних станах із основних терапевтичних розділів: кардіології, ревматології, гастроентерології, гематології, пульмонології та нефрології.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гуцаленко О. О. Сучасні підходи до викладання внутрішніх хвороб / О. О. Гуцаленко, Т. І. Ярмола // Сучасні підходи до викладання теоретичних і клінічних дисциплін у медичному вузі : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2005. – С. 53–57.