Сучасні можливості корекції порушень вагінального біотопу у вагітних груп ризикув умовах воєнного часу

Анотація

Перебіг вагітності в період війни залежить від умов перебування жінки та безпекових питань (окупація, проживання на підконтрольних Україні територіях, знаходження в інших країнах тощо), стану її соматичного та психологічного/психічного здоров’я, матеріального стану родини тощо. Починаючи з 2014 року, Україна знаходиться в умовах збройного конфлікту, що стало причиною появи нового прошарку населення – внутрішньо переміщені особи (ВПО). Питанням перебігу вагітності у ВПО та надання їм кваліфікованої допомоги було приділено чималу увагу науковців і практичних лікарів, що дало змогу покращити перинатальні результати для цих жінок та їх дітей.
The course of pregnancy during the war depends on the conditions of the woman's stay and security issues (occupation, living in the territories controlled by Ukraine, being in other countries, etc.), the state of her somatic and psychological/mental health, the material state of the family, etc. Since 2014, Ukraine has been in the midst of an armed conflict, which has led to the emergence of a new stratum of the population - internally displaced persons (IDPs). The issue of the course of pregnancy in IDPs and the provision of qualified assistance to them has received considerable attention from scientists and practicing physicians, which has made it possible to improve perinatal outcomes for these women and their children

Опис

Ключові слова

вагітність, внутрішньо переміщені особи, аномальні вагінальні виділення, санація, Продексин, pregnancy, internally displaced persons., abnormal vaginal discharge, sanitation, Prodexyn

Бібліографічний опис

Сучасні можливості корекції порушень вагінального біотопу у вагітних груп ризикув умовах воєнного часу / І. А. Жабченко, В. К. Ліхачов, І. С. Ліщенко [та ін.] // Репродуктивна ендокринологія. – 2023. – № 4 (69). – С. 2–7.