Оцінка використання методів іригації та комп´ютерної кристалографії при ранній діагностиці, профілактиці запальних процесів порожнини рота у пацієнтів з ортопедичними конструкціями

Анотація

Гігієнічний стан порожнини рота впливає на розвиток запальних процесів в тканинах пародонта. На ортопедичних конструкціях м’який зубний наліт утворюється набагато швидше, тому неякісна гігієна порожнини рота значно скорочує термін користування ними, а згодом призводить до виникнення захворювань тканин пародонту. Одним із методів ранньої діагностики гігієнічного стану порожнини рота у пацієнтів з ортопедичними конструкціями є цифрова мікроскопічна кристалографія білкових фракталів. Іригація – один із дієвих і оптимальних методів, який застосовується для профілактики і лікування запальних процесів порожнини рота. Нами проведено вивчення кристалографічного зображення змивів із ротової порожнини у пацієнтів із незнімними ортопедичними конструкціями до та після іригації. Після застосування методу іригації, відбулося зменшення відсоткової частини площі білкових фракталів цифрових тізіографічних зразків кристалографії: від 55% до 38% у групі І (p=0,018) і від 62% до 39% у другій дослідній групі (p=0,029). За даними цифрової кристалографії у другій групі показники виявилися більшими на всіх етапах лікування. Клінічне підтвердження отримали за даними індексів CPITN та Silness–Loe. Виявили: зниження середнього показника індексу CPITN від 2,933 до 1,266 у групі І та від 3,066 до 1,612 у групі ІІ. Такі ж зміни відбувались при визначенні індексу Silness–Loe, він зменшився від 3,266 до 1,253 у групі І та від 3,633 до 1,421 у групі ІІ. Збільшилась категорія досліджуваних, яким було показано лише покращення самостійної гігієни, від 7% до 50% в першій групі та від 3% до 47% у другій групі, наступні дані показали – зменшення кількості чоловік, яким рекомендовано місцеву протизапальну терапію, з 63% до 13% у першій групі та з 67% до 17% у другій групі. Дисперсійний аналіз доводять валідність показників цифрової кристалографії мікроскопічних зразків, як важливого індикатору рівня гігієнічного стану ротової порожнини.
The development of inflammatory processes in periodontal tissues can be associated with the state of oral hygiene. Soft plaque is formed much faster on the prosthetic constructions, and poor oral hygiene significantly reduces the time of their use, and subsequently leads to periodontal diseases. Digital microscopic crystallography of protein fractals is one of the methods of early diagnosis of oral hygiene in patients with prosthetic constructions. Irrigation is one of the effective and optimal methods used for the prevention and treatment of inflammatory processes in the oral cavity. We have studied the crystallographic image of oral swabs in patients with fixed prosthetic constructions before and after irrigation. Application of irrigation method promoted a decrease in the percentage of protein fractals in digital tisiographic crystallography samples from 55% to 38% in Group I (p=0.018) and from 62% to 39% in Group II (p=0.029). Digital crystallography has reveled increased indicators in Group II at all stages of treatment. Clinical confirmation was obtained according to the CPITN and Silness-Loe indices. The decrease in the average CPITN index from 2,933 to 1,266 in Group I and from 3,066 to 1,612 in Group II has been found. Similar changes occurred when determining the Silness-Loe index; it decreased from 3,266 to 1,253 in Group I and from 3,633 to 1,421 in Group II. The category of subjects who were only recommended with better oral self-hygiene increased from 7% to 50% in Group I and from 3% to 47% in Group II, and the follow up data showed a decrease in the number of subjects, who were recommended with local anti-inflammatory therapy from 63% to 13% in Group I and from 67% to 17% in Group II. The analysis of variance proves the validity of digital crystallography of microscopic samples as an important indicator of the oral hygiene status.

Опис

Ключові слова

комп’ютерна кристалографія, пародонтит, іригація, ортопедичні конструкції, computer crystallography, periodontitis, prosthetic constructions, irrigation

Бібліографічний опис

Оцінка використання методів іригації та комп´ютерної кристалографії при ранній діагностиці, профілактиці запальних процесів порожнини рота у пацієнтів з ортопедичними конструкціями / Л. М. Хавалкіна, Ю. Л. Коробейнікова, Л. С. Коробейніков, О. В. Гуржій // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 4 (162). – С. 325–329.