Влияние энелбина 100 ретард на церебральную гемодинамику у пациентов артериальной гипертензией

Анотація

Проведено дослідження впливу курсового лікування Енелбіном 100 ретард в дозі 100 мг тричі на день на клінічний перебіг і показники цере­бральної гемодинаміки у 20 хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) із м’якою артеріальною гіпер­тензією (АГ). Встановлено позитив­ний вплив препарату на суб’єктивні симптоми, уважність, пам’ять, це­ребральний кровотік і мікроциркуляцію. Енелбін 100 ретард може бу­ти застосований як монотерапія ДЕ на фоні м’якої АГ.
The influence of Enelbin 100 retard in dose 100 mg three times a day in cerebral hemodynamic of patients with arterial hypertension caused dis­ circulatory encephalopathy was stu­died. Positive influence of drug on suject symptoms, attention, memory, cerebral blood flow and microcircu­ lation was established. Enelbin 100 retard could be used as monotherapy of soft arterial hypertension caused discirculatory encephalopathy.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Влияние энелбина 100 ретард на церебральную гемодинамику у пациентов артериальной гипертензией / Н. Н. Грицай, А. В. Саник, В. А. Пинчук, Т. Н. Запорожец, В. С. Вострикова // Журнал практичного лікаря. – 2003. – № 3. – С. 36–39.