Вплив пептидного препарату «Вермілат» на деякі показники вільнорадикального окислення в тканині пародонту при його аутоімунному уражені

Ескіз недоступний

Дата

1996

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Нами було виявлено, що в процесі розвитку аутоімунного пародонтиту відбувалися зміни процесів неферментативного вільнорадикального окис­лення, антиоксидантної забезпеченості. Так, після першої імунізації приріст МДА (малонового диальдигіду) в м’яких тканинах пародонту зріс у 3,4 рази. Після другої імунізації спостерігалась зміна спрямованості вивчаємих процесів, знизився приріст МДА за час інкубації (став від’ємним). Активність супероксиддисмутази знизилась у 2 рази, що вказує на накопи­чення токсичних продуктів, які гальмують її активність.

Опис

Ключові слова

аутоімунний пародонтит, Вермілат

Бібліографічний опис

Вплив О. А. пептидного препарату «Вермілат» на деякі показники вільнорадикального окислення в тканині пародонту при його аутоімунному уражені / О А. Ножинова ; науковий керівник : В. П. Міщенко // Сучасні досягнення стоматології, експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 52-ї студентської наук. конф., м. Полтава, 26 березня 1996 р. – Полтава, 1996. – С. 64–65.